Âyin'i Cem'de Oniki hizmet

Yazdır
Kategori: dergah
Yayınlanma: Perşembe, 05 Mart 2015 Super User tarafından yazıldı.

 Âyin'i Cem'de  Oniki hizmet  

Oniki hizmet; Âyin'i Cem (Civat) esnasında görevli oniki kişinin yerine getirdiği hizmetin adıdır. Oniki hizmetten görev alan canlar yaptıkları işe göre ad alırlar. Bu oniki hizmetin sahipleri sırası ile şunlardır:

1-      Pir makamı; tâlip toplumunun hem içte, hem de dışta temsilcisi olan Pir, Ulu Divan'da pir postuna oturur ve Âyin'i Cem yürütme yetkisine sahiptir.

2-      Rehber makamı; tâlip Yol'unun ruhani temsilcisi olan Rehber, hem Âyin'i Cem'de oniki    hizmetten görev alan canlardan sorumlu, hem de günün mana ve önemi üzerine konuşma yapma yetkisine sahiptir. Ayrıca Âyin'i Cem yürütme yetkisine de sahiptir.

3-       Mürşid makamı; tâlip toplumunun örf ve adet hukukunun en yüksek temsilcisi olan Mürşid, şayet Ulu Divana intikal eden davalar varsa tâlip toplumunun örf ve adet hukukunu uygulama yetkisine sahiptir.

4-       Haberci hizmeti; içinde Âyin'i Cem icra edilen günü ve mekânı köylülere haber vermekle görevlidir. Ayrıca bütün Âyin'i cemlerde gözcünün yardımcısıdır.

5-       Gözcü hizmeti; hem içinde Âyin'i Cem icra edilen mekânın iç düzeninden sorumlu, hem de edeb ve erkana aykırı hareketlere müdahale etme yetkisine sahiptir.

6-       Çıracı hizmeti; çıra yağını tedarik etmekten sorumludur, hem de içinde Âyin'i Cem icra edilen mekânın aydınlatmasından sorumludur. Zira çıra alemi aydınlatan Hakk'ın ışığı (nuru) olarak temsilen yakılır.

7-       Miaz ve Kurban hizmeti; hem miazlardan ve kurbanlık davarın eti pişirilmesinde sorumludur, hem de Âyin'i Cem'e katılan cümle canlara miazları ve kurban eti düzenli ve eşit bir şekilde dağıtılmasından sorumludur.

8-       Süpürgeci hizmeti; hem içinde Âyin'i Cem icra edilen mekânın temizliğinden sorumludur, hem de Âyin'i Cem süresince her hizmetin sonunda, Ulu Divan önüne süpürge çalmakla görevlidir.

9-       Kapıcı hizmeti;hem içinde Âyin'i Cem icra edilen mekânın giriş ve çıkış güvenliğinden sorumludur, hem de Âyin'i Cem'e katılan canların emanette bıraktıkları eşyalardan sorumludur.

10-   Sucu hizmeti; hem içinde Âyin'i Cem icra edilen mekânın su ihtiyacını tehmin etmek, hem de kurban ve miazların yenilmesinden önce ve sonra Âyin'i Ceme katılan canların ellerini yıkamak için ibrik, leğen ve havlu hizmetinden sorumludur.

11-   Zakir hizmeti; hem Âyin'i Cem süresince içinde Hakk ve Xızır isimleri geçen nefesleri okur ve ibadetin akışını sağlar, hem de semah yürütme yetkisine sahiptir.

12-   Bekçi hizmeti; hem Âyin'i Cem'in icra edildiği gece dıştan gelebilecek olan her türlü tehlikelere karşı köyü müdafa etmek, hem de olası her türlü saldırı ve tehlikelere karşı ibadethaneyi olaydan haberdar etmekten sorumludur.

 Kaynak: Varto'ya tabi Taşçı köyünden kain Pir Bozi Ocağı'nda bulunan elle yazılmış risaleden alınmıştır.

Pir Ali Baba

2. März 2015

 

 

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker

All rights reserved. Web Mastering & Design By   

Copyright 2011 Isviçre Bern Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği - Âyin'i Cem'de Oniki hizmet .
Joomla Templates by Wordpress themes free